Reklamace zboží

REKLAMACE ZBOŽÍ

Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na dodaném zboží vady, má zákazník právo tyto vady reklamovat.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu podat reklamaci vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail:  info@tvojekabelka.cz V písemně podané reklamaci by zákazník měl:

  • označit reklamované zboží,
  • označit vady nebo popsat jakým způsobem se projevují,
  • navrhnout způsob řešení reklamace (oprava zboží, výměna za nové zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy-vrácení finanční částky).

Pro urychlení vyřízení reklamace je vhodné k reklamovanému zboží přiložit:

  • dopis s popisem vad a návrh způsobu řešení reklamace,
  • doklad o koupi zboží (popř. záruční list) ,
  • kompletní originální balení vč. původního příslušenství.

 

Reklamované zboží je zákazník povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Reklamované zboží si u zákazníka vyzvedne na náklady naší firmy přepravní společnost a poštovné hradí firma: Petra Žahourová, Průběžná 464, 39181 Veselí nad Lužnicí.

Prodávající není povinen převzít reklamované zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.

V případě, že je předmětem reklamace zboží, které má v záručním listě uveden kontakt na výhradní autorizovaný záruční servis, může zákazník reklamaci uplatnit přímo v místě servisního střediska. Tímto postupem lze vyřízení reklamace urychlit.

 

VZOR REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE

Žádost o zahájení reklamačního řízení

datum:

Zákazník/odběratel:

 

Reklamované zboží:

Číslo objednávky:

Číslo faktury:

 

Důvod reklamace :

 

 

 

Zákazník (tel. e-mail):

Přiloženy další dokumenty (fotografie…):

Navrhované řešení:

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.