Pravidla soutěží na facebooku

1. Organizátor soutěže:

Tvojekabelka.cz, Průběžná 464, 39181 Veselí nad Lužnicí

2. Termín soutěže:
Soutěž probíhá od 14. 6. 2017 do 18. 6.2017 23.59 hod.

3. Výhry v soutěži:
Inzerovaná kabelka na facebookovém profilu naší firmy

4. Účast v soutěži:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let, která splní zároveň následující podmínku:
1)   Pouze na facebookovém profilu firmy Tvojekabelka.cz, tzn. na https://www.facebook.com/tvojekabelka.cz/ klikne na tlačítko „Sdílet“ (veřejně) u grafiky/obrázku soutěže s názvem Vyhraj černou kabelku.....

5. Průběh, princip a vyhodnocení soutěže:
Každý, kdo na facebookovém profilu https://www.facebook.com/tvojekabelka.cz/ dá tlačítko „Sdílet“ (veřejně) grafiku s názvem Vyhraj černou kabelku... je automaticky zařazen do soutěže.

Určení výherců:
Dne 19. 6. 2017 v 19:00 hod. vybereme náhodným losováním jedno jméno profilu, které následně zveřejníme jako výherce na našem facebookovém profilu.
Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže každého soutěžícího, který nesplní podmínky soutěže.

Termín a způsob vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude vyhodnocena 19. 6. 2017 v 19:00 hod. a následně zveřejněni výherci na facebookovém profilu 

6. Předání výhry:
Zveřejněný výherce nás musí kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu a přes něj nám zaslat zprávu pro ověření identifikace výherce. Cena bude výherci odeslána na jím uvedenou adresu jako balík prostřednictvím firmy Geis CZ.

7. Všeobecné podmínky:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Stejně tak není organizátor odpovědný za nedoručení či poškození výher během přepravy na adresy výherců soutěže. Reklamace výher je vyloučena.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od skončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 14.6.2017

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi pravidly pro cookies - více informací zde